REGULAMENT INTERN

CENTRUL DE AGREMENT

DREAMCOMPLEX

Str. Nufarului nr. 28 sau Str.N.Balcescu nr.82C

BALS ,jud. OLT

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA SI DE UTILIZARE

A BAZINULUI DE INOT ,SALA DE JOCURI ,CABINETE DE MASAJ, TEREN SPORT,

ZONA DE PICNIC ,PARCARI

1. Preambul

Prezentul Regulament determina termenii şi condiţiile generale şi particulare pentru desfasurarea normala a activitatilor si ocupatiilor clientilor Centrului de agrement,pentru ocrotirea sanatatii şi regulile ce urmează a fi respectate de clienti in scopul respectarii ordinii si curateniei incaperilor si echipamentelor din incinta . Prin Regulamentul Intern se va solicita tuturor vizitatorilor/ clientilor să respecte instrucţiunile cuprinse în acesta, fără restricţii sau rezerve in toate spatiile de pe proprietate , respectiv bazinul de inot,teren de sport ,spatii interioare, zona de picnic , drum de acces ,parcari si restul spatiilor exterioare . Fiecare vizitator poate beneficia în mod deplin de agrement, relaxare și distracție. Scopul prezentului Regulament de ordine interioară și de utilizare a piscinei este de a asigura securitatea persoanelor și bunurilor, ordinea și curățenia.

2. Localizare : BALS, strada Nufarului, nr. 28 , cu a doua cale de acces prin str..N.Balcescu nr.82C

3. Descriere

Centrul de agrement DREAMCOMPLEX cuprinde :

- un bazin de inot de 187mp cu adancime progresiva de la 1,4m la 1,8m cu cabine de schimb si dusuri ;

- teren de sport de 720mp cu suprafata de joc sintetica polisport dotat cu instalatie nocturna ;

- o zona de cca 1500mp , de relaxare si picnic cu 12 pergole dotate cu gratar si apa curenta;

- doua unitati alimentatie publica ;

- doua cabinete de masaj de relaxare ;

- sala de jocuri tenis de masa si biliard;

- vestiare si grupuri sanitare ;

- doua parcari de 300 mp respectiv 750mp .

4. Aplicabilitate

Regulamentul Intern va fi obligatoriu . Cunoasterea, insusirea si respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru toate persoanele ce frecventeaza Centrul de agrement. Prin plata unei taxe de intrare , curs sau abonament, certificati respectarea cu strictete a prezentului regulament fie în interiorul spatiului, fie în spațiile adiacente inclusiv parcarile, vã exprimați consimțãmântul privind prezentul Regulament de ordine interioarã și de utilizare a piscinei și vã obligați sã respectați necondiționat toate regulile prevãzute mai jos, pe care se presupune și se prezumã cã le-ați citit si parcurs cu atentie, prin simpla intrare in incinta Centrului de agrement DREAMCOMLEX.. Exprimarea de cãtre dumneavoastrã a consimțãmântului prin primirea cardului de acces dã naștere unui contract între dumneavoastrã și societatea ce administreazã Centrul de agrement, în condițiile prezentului Regulament.

5. In cazul încãlcãrii regulilor prezentului regulament , personalul vã va solicita sã pãrãsiți zona complexului ,iar pentru incalcari repetate se va preta la anularea cardului de acces.

Capitolul I – Accesul si inscrierea

Accesul in incinta DREAMCOMPLEX este permis numai membrilor Complexului pe baza legitimatiei de acces.

Doritorii vor completa o cerere de inscriere pe contact@dreamcomplex.ro alaturi de o fotografie si de datele de contact .Membri deja inscrisi vor putea vota acceptarea sau respingerea potentialului membru . Rezultatul votului va fi comunicat candidatului prin SMS ,iar daca rezultatul va fi favorabil viitorul membru va fi programat prin SMS pentru ridicarea legitimatiei de acces care este netransmisibila .

Accesul minorilor sub 14 ani în Complex este permis numai dacă aceștia sunt însoțiți și supravegheați permanent de către părinți, ocrotitori legali sau adulți însoțitori care sunt membri Dreamcomplex . 

Capitolul II – Program de functionare

Art.1 Program general de functionare

Intrarea in incinta Centrului de agrement este permisa pentru public potrivit unui orar stabilit de conducerea complexului ce va fi afisat la loc vizibil si pe website. Deblocarea si blocarea portilor se face automat in functie de programul de functionare .

Ora de închidere a Centrului de agrement este ora la care clientii trebuie sã pãrãseasca incinta.

Capitolul III .Siguranta si protectie

Art. 1 Din motive de siguranta parcarile si incinta Centrului de agrement sunt supravegheate cu camere video. Înregistrãrile pot fi accesate, doar în caz de suspiciune de infractiune si numai de cãtre conducerea societãții și poliție. Acestea folosesc siguranței și protecției proprietãții vizitatorilor și ale Centrului de relaxare .

Art. 2 Caile de acces pentru vizitatori /clienti nu vor fi obstructionate sau blocate, total sau partial, in nici o maniera.

Art. 3. Accesul in incinta se face exclusiv pietonal, controlat prin porti turnichet rotative dotate cu cititor card .

Art.4 Din motive de siguranta si sanatate, nu este permis accesul in incinta cu animale de companie.

Art.5 Prin exceptie, in cladire este permis accesul cu caini care conduc nevazatorii, cu caini de paza insotiti apartinand serviciului de paza si securitate al cladirii.

Art. 6 Parcarea si folosirea autoturismelor pe teritoriul Complexului, se fac pe răspunderea proprie a clientului și a persoanelor care îl însoțesc.Clientul este raspunzator pentru obiectele lasate in masina

Capitolul IV – Reguli de circulatie si regulamentul de parcare

Art.1. In parcarile precum si pe drumurile si rampele de acces auto in parcare, se aplica regulile de circulatie pe drumurile publice, asa cum sunt acestea reglementate de legislatia romana in vigoare.

Art.2. Este obligatorie respectarea semnelor, marcajelor si indicatoarelor rutiere amplasate in incinta parcarii , precum si pe drumurile exterioare si rampele destinate accesului auto in parcare.

Art.3. Utilizarea parcãrii este prevãzutã exclusiv pentru vizitatorii/clientii Centrului de agrement , și se poate folosi cu jumãtate de orã înainte de ora deschiderii și jumãtate de orã dupã ora închiderii.

Art.4.Toate regulile prevãzute în prezentul regulament sunt aplicabile și pe cãile de acces, în cele doua parcari și în spațiile din imediata vecinatate : sunt interzise violența fizicã și verbalã și orice alt comportament necivilizat sau inadecvat (aruncarea hârtiilor sau gumei pe jos, etc).

Art.5. Conducerea societãții poate oricând limita accesul clientilor total sau parțial in cazul unor defecțiuni tehnice sau alte situatii neprevazute si neimputabile administratiei. In astfel de cazuri nu puteți solicita reduceri sau restituiri ale tarifului de intrare și nici ridica alte pretenții materiale.

Art.6. Parcarea bicicletelor se face pe raspunderea clientului si este permisa doar in locurile special amenajate si semnalizate ca atare, cu aplicarea tuturor regulilor si restrictiilor de acces si parcare enumerate in articolele anterioare.

Art. 7. Pentru prevenirea oricaror incidente, urmatoarele masuri de siguranta sunt recomandate utilizatorilor parcarii:

1. Se va anunta imediat personalul de securitate in cazul in care se observa persoane sau activitati suspecte in incinta parcarii, precum si daune, accidente sau situatii potential periculoase (de ex. scurgeri de combustibil);

2. Masinile vor fi lasate in parcare incuiate si cu sistemul anti-furt activat, daca este cazul;

3. Se va verifica daca geamurile masinii sunt inchise, inaintea lasarii masinii in parcare;

4. Nu se vor incredinta cheile masinii persoanelor necunoscute sau care se recomanda drept angajati ai cladirii;

5. Nu se vor lasa la vedere bagaje, bunuri de valoare, sau alte bunuri, ci se vor depozita in portbagaj, pe perioada parcarii;

6. In cazul in care se constata ca un vehicul, din orice imprejurari, poate constitui un pericol pentru sanatatea sau integritatea persoanelor, a bunurilor sau a cladirii (de ex. se observa scurgeri de combustibil), se va incerca localizarea si anuntarea de urgenta a posesorului. In cazul in care acest lucru nu este posibil, precum si in cazul in care posesorul nu indeparteaza imediat si voluntar vehicului din incinta parcarii, se va apela la o societate specializata pentru indepartarea acestuia pe cheltuiala posesorului.

Capitolul V – Utilizarea si functionarea zonelor destinate accesului public

Reguli generale de utilizare

Art.1. Toate persoanele ce folosesc zonele comune vor respecta normele si regulile de conduita, sanatate si securitate din prezentul regulament sau afisate de catre Proprietar, si nu vor cauza tulburari, disconfort sau situatii periculoase pentru ceilalti utilizatori; de asemenea, nu vor interveni in nici un fel in functionarea complexului , in exercitarea atributiunilor de serviciu ale angajatilor centrului sau ai furnizorilor ce deservesc centrul.

Art.2 Persoanele care, datoritã unor dizabilitãți fizice sau mentale grave, sunt neajutorate sau necesitã supraveghere pot vizita Centrul de agrement doar în prezența unei persoane însoțitoare majore. Aceastã regulã este valabilã și pentru persoanele ce suferã de crize de leșin, crampe sau epilepsie, precum și pentru persoanele care suferã de afecțiuni cardio-vasculare.

Art.3 Este interzis accesul copiilor sub 14 ani care nu sunt însoțiți de o persoanã majorã. In cazul tuturor minorilor (sub și peste 14 ani), rãspunderea pentru daunele sau accidentele cauzate de aceștia este purtatã de pãrinți, respectiv, în lipsa acestora, de tutore, chiar dacã pãrinții sau tuturele nu însoțesc copilul.

Art.4. Este interzis accesul persoanelor care nu știu sã înoate dacã nu sunt însoțiți de o persoanã care știe sã înoate. Persoana însoțitoare va supraveghea îndeaproape persoana care nu știe sã înoate.

Art.5. Este interzis accesul în Centrul de agrement al persoanelor care suferã de boli contagioase, persoanelor cu rãni deschise, erupții cutanate sau boli ce pot ofensa public.

Art.6. Este interzis accesul persoanelor care sunt sub influența bãuturilor alcoolice sau a drogurilor.

Art.7. Este interzis accesul cu animale de orice fel.

Art.8. Este interzis accesul în incinta complexului a persoanelor ce poarta asupra lor arme, cuțite, electroșocuri, spray-uri lacrimogene sau paralizante, petarde sau artificii etc.

Art.9 Nu se restituie și nu se compenseazã dreptul de intrare sau alte servicii sau produse deja plãtite.

Art.10. Cardul de acces sau alte documente ce permit accesul, pierdute sau care nu sunt utilizate în termen se înlocuiesc in urma achitarii valorii de emitere a acestuia. În cazul pierderii sau distrugerii cardului se va achita contravaloarea unui alt card si anume 20 lei (daca vizitatorul specifica numarul cardului) si 40 lei (daca vizitatorul nu specifica numarul cardului).

Art.11. La momentul la care efectuați comanda unui serviciu sau produs aveți obligația de a verifica cele înscrise pe bonul aferent comenzii; restul în bani se verificã imediat, la momentul primirii bonului fiscal; reclamațiile ulterioare nu se iau în considerare.

Art.12. Fiecare vizitator trebuie sã pãstreze cardul de acces și obiectele împrumutate astfel încât sã se evite pierderea acestora. Nerespectarea acestor prevederi presupune, în cazul pierderii, o conduitã culpabilã din partea vizitatorului. Dovada îndeplinirii corespunzãtoare obligației de pãstrare se va face, în caz de litigiu, de cãtre vizitator. Taxele de pierdere/deteriorare a obiectelor imprumutate sunt afișate la loc vizibil .

Art.13. Materialele audio/video/foto realizate de către clienți vor putea fi folosite și de către administrația centrului, în materialele promoționale, dacă acestea au fost făcute publice, indiferent de canalul folosit.

Art.14. DREAMCOMPLEX își rezervă dreptul de a utiliza materiale audio/video/foto ai căror subiecți au fost clienții clubului, în scop publicitar, atâta timp cât acestea nu lezează integritatea și imaginea clienților.

Art. 15. In zonele pietonale, este interzisa circulatia cu biciclete, patine cu rotile, vehicule motorizate sau practicarea roller-boarding-ului, skateboarding-ului.

Art. 16. Complexul este prevazut cu grupuri sanitare separate, destinate uzului personal, de catre clienti sau vizitatori

Art. 17. Achiziționarea dreptului de intrare conferã dreptul de acces în zona de picnic ,terenul de sport pe timpul zilei , zona bazinului de inot si sala de jocuri . Accesul la alte zone sau la servicii și programe suplimentare, se achiziționeaza separat.

Art.18. Tariful de acces nu oferã garanția disponibilitãții unui șezlong, acestea putând fi ocupate în limita locurilor disponibile.

Art.19.In anumite zone, marcate corespunzãtor, este interzisã ocuparea unui șezlong fãrã a fi prezent (ex: nu este permisã rezervarea prin așezarea unui prosop sau obiect). In astfel de zone aveți obligația de a elibera șezlongul (respectiv a îndepãrta bunurile dumneavoastrã de pe șezlong) dacã îl lãsați neutilizat pentru orice perioadã de timp. In zonele respective, în cazul în care lãsați pe sau lângã șezlong bunuri personale fãrã a fi prezent, vã exprimați expres acordul cã personalul Centrului de agrement are dreptul de a prelua bunurile lãsate de dumneavoastrã pe sau lângã șezlong și le așeza la punctele de depozitare special destinate acestor bunuri. Punctele de depozitare pentru bunurile preluate de pe șezlonguri se gãsesc în apropierea șezlongurilor respective și vor fi marcate corespunzãtor.

Art.20. Vizitatorii trebuie sã se comporte astfel încât siguranța, liniștea, ordinea și curãțenia din incinta centrului de agrement sã nu fie periclitate.

Art.21. DREAMCOMPLEX vã avertizeazã cu privire la faptul cã în toatã incinta existã risc crescut de alunecare. Fiecare vizitator trebuie sã aibã în vedere riscul crescut de accidente din incintã, datoritã suprafețelor umede. De aceea vizitatorii vor avea o atenție mãritã în zonele de piscinã si vor purta obligatoriu papuci fãrã risc de alunecare.Clientul este raspunzator in cazul eventualelor accidentari .

Art.22. În funcție de numãrul de vizitatori prezenți în incintã, personalul va decide cu privire la posibilitatea utilizãrii de obiecte de sport, joacã sau animație (mingi, echipamente de scufundare, etc.). In cazul în care personalul Centrului de agrement vã anunțã faptul cã nu este permisã utilizarea unui obiect de sport, joacã sau animație va trebui sã vã conformați.

Art.23 Cabinele de schimb se vor folosi de cãtre o singurã persoanã.

In cazul în care, în calitate de vizitator, gãsiți cabina, vestiarul etc. murdare trebuie sã anunțați acest lucru imediat personalului.

Art. 24. In diversele zone ale Centrului de agrement se va folosi îmbrãcãminte adecvatã pentru zona respectivã, dupã cum urmeazã -în zona piscinei este permisã purtarea unor haine ușoare.

- nu este permisã purtarea de încãlțãminte de oraș Se recomandã purtarea papucilor, șlapilor sau altor tipuri de încãlțãminte specificã zonelor de baie.

-accesul în piscinã se face doar în costum de baie. Nu este permis accesul în pisicine îmbrãcat cu piese de îmbrãcãminte cum ar fi pantaloni scurți, tricouri, maiouri, etc. In cazul încãlcãrii acestei reguli personalul va solicita vizitatorului sã pãrãseasca piscina ,iar pentru incalcari repetate se va preta la anularea cardului de acces.

- pe terenul de sport este obligatoriu costum sportiv si incaltaminte adecvata suprafetei de joc .Este interzisa purtarea incaltamintei de oras ,cu toc , talpa neadecvata sau crampoane .

- in sala de jocuri este obligatoriu costum sportiv si incaltaminte sport adecvata si uscata .Este interzisa purtarea papucilor,incaltamintei de oras cu toc , talpa neadecvata sau crampoane

Art.25. Este obligatorie utilizarea dușului înainte de intrarea in piscina.

Art. 26. Nu este permisã folosirea sãpunului sau altor substanțe de curãțare a corpului în afara cabinelor de duș. Masajul cu peria sau utilizarea unor exfoliante nu sunt permise în incinta complexului din motive de igienã.

Art. 27.Nu este permis accesul în piscinã cu pãr lung desfãcut (se recomandã utilizarea unei cãști de baie sau cel puțin prinderea pãrului).

Art.28. Copiii pânã la 3 ani vor purta obligatoriu în piscinã scutece speciale pentru baie.

Art.29. Copiii pânã la 5 ani vor purta obligatoriu în piscine aripioare de înot.

Art. 30. Având in vedere nevoia de liniște a tuturor vizitatorilor, în întreaga incintã a Centrului sunt interzise țipatul, înjuratul și tonul agresiv . Exprimãrile de afecțiune trebuie sã fie decente și fãrã a deranja persoanele din jur. Agresiunile si interacțiuni intime se pedepsesc cu evacuarea persoanei – fãrã restituirea contravalorii biletelor de intrare deja achitate ,anularea legitimatiei de acces ,iar dacã este cazul, vor fi sesizate organele de politie.

Art.31. Este interzisã intoxicarea. Este permis consumul rezonabil de alcool., Centrul de agrement își rezervã dreptul de a limita sau refuza servirea de alcool de la caz la caz, în funcție de circumstanțe, precum și de a le interzice persoanelor aflate în stare de ebrietate consumul de alcool și de a le evacua din incintã – fãrã restituirea contravalorii drepturilor de intrare deja achitate.

Art.32. Fiecare vizitator este obligat sã se comporte astfel încât sa nu deranjeze si sa nu pericliteze activitãțile celorlalți vizitatori . Centrul de agrement isi rezerva dreptul de a interzice persoanelor violente/agresive accesul in locatie si anularea cardului de acces fara restituirea contravalorii acestuia .

Sunt interzise in incinta Centrului de agrement .

– înjurãturile și exprimãrile/gesturile indecente.

– utilizarea telefoanelor mobile într-un mod care deranjeazã alte persoane (ex.vorbit cu voce tare) sau fotografiatul altor persoane fãrã permisiunea acestora.

– fotografiatul și filmatul cu titlu profesional precum și fotografiatul și filmatul altor persoane dacã deranjeazã sau încalcã drepturile acestora. Persoana in cauza este exclusiv rãspunzãtoare pentru încãlcarea drepturilor altor persoane în astfel de cazuri.

– murdãrirea zonelor de baie și a bazinelor de înot (urinarea și alte eliminãri în apa de baie).

– aducerea în locatie de alimente sau bãuturi , precum și a obiectelor casante (de ex. sticlã, porțelan).

– consumarea alimentelor sau bãuturilor în piscinã .

– intrarea sau ieșirea din bazine prin altã parte decât pe scãrile de intrare. Aceastã regulã este valabilã datoritã pericolului de rãnire atunci când se încearcã accesul si iesirea pe marginile bazinului .

– lãsarea prosoapelor, halatelor, tricourilor sau altor obiecte pe barele de susținere

– sãriturile de pe marginea bazinelor sau împingerea sau aruncarea altor persoane în apã.

– efectuarea de exerciții de gimnasticã pe scãrile de acces sau barele de susținere.

Art.33.Niciun membru al Complexului nu are dreptul de a folosi sau dezvălui nici în timpul vizitei, nici după parasirea incintei, fapte sau date care, devenite publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului organizatorilor.

Art. 34. Este interzis fumatul in interiorul cladirii inclusiv in toalete, spatii închiriate, iesiri de siguranta, holuri, etc.

Art.35. Nu se tolerează posesia şi/sau consumul de droguri ilegale, persoanele identificate vor fi raportate imediat organelor de poliţie .

Art.36. Administratia Complexului nu va fi raspunzatoare pentru nici un accident datorat erorii, imprudentei, neglijentei sau relei credinte utilizatorilor zonelor destinate accesului public.( de ex: în caz de alunecare , lovire accidentală pe scări, de mobilier etc.) .Administratia nu rãspunde pentru prejudiciile aduse vieții, corpului sau sãnãtãții vizitatorilor, dacã aceste prejudicii se datoreazã acestora, dacã se produc din vina lor sau dacã se datoreazã altor persoane sau sunt produse din vina acestora.

Art. 37. În ipoteza în care unul dintre invitații simte că sănătatea îi este precară, manifestă simptome care îi afectează capacitatea fizică ori psihică pe parcursul vizitei, va anunța de îndată unul dintre organizatori.

Art.38. În cazul unor distrugeri accidentale sau intentionate, cel răspunzător de producerea pagubei va achita contravaloarea pagubelor si daca va fi cazul vor fi predaţi organelor competente.

Art.39. Frecventarea cabinetului de masaj se realizeaza in urma programarii si a platii. La inceputul sedintei de masaj in mod obligatoriu este necesar sa faceti dus.

Art.40. Este interzis in cabinetul de masaj accesul persoanelor cu boli de piele.

Art. 41.Este interzisa desfasurarea oricaror activitati de natura sa provoace disconfort sau cu potential risc pentru clienti/vizitatori.

Art. 42. Deseurile produse de catre vizitatorii /clientii locatiei vor fi depozitate de catre acestia doar in recipientele speciale de colectare a deseurilor.Recipientele vor fi periodic golite prin grija administratorului Centrului de agrement.

Art. 43. Siguranta si protectia impotriva incendiilor. Este interzisa inchiderea, blocarea sau obstructionarea partiala sau totala a usilor de siguranta si a coridoarelor de iesire de urgenta sub sanctiunea indepartarii imediate, fara notificare prealabila si pe cheltuiala vinovatului, a tuturor obiectelor care blocheaza sau obstructioneaza accesul , precum si cu aplicarea oricaror altor sanctiuni legale.

Art. 44. Reguli de securitate (controlul bunurilor si al persoanelor)

Personalul desemnat de catre administrator, poate efectua oricand controlul bunurilor introduse sau scoase din perimetrul Centrului de agrement, precum si, in cazuri justificate, controlul corporal asupra persoanelor suspectate aflate in incinta.

Capitolul VI – Raspunderea conducerii Complexului si a clientilor/vizitatorilor

Art.1.Toate dotãrile și instalațiile complexului vor fi utilizate cu grijã de cãtre vizitatori/clienti.

Art.2.Fiecare vizitator este rãspunzãtor pentru daunele provocate prin acțiunile sau comportamentul sãu, cum ar fi utilizarea neconformã, murdãrirea sau deteriorarea facilitãților complexului.

Art.3.Fiecare vizitator este rãspunzãtor pentru orice fel de daune pe care le provoacã terților.

Art.4. Pentru daune provocate de copii rãspund pãrinții sau tutorii, conform legii civile.

Art.5. In afara cazurilor de raspundere civila obligatorie prevazute de legislatia in vigoare Centrul de agrement nu va fi in nici un caz raspunzator fata de vizitatori/clienti pentru nici un fel de daune, prejudicii sau pagube produse sau datorate utilizari facilitatilor si serviciilor oferite de Complexul de agrement.

Art.6.Administratia nu rãspunde în nici un fel pentru furtul bunurilor vizitatorilor în incinta Complexului. Prevederile din acest paragraf se aplicã si pentru bunurile depozitate în dulapul de vestiar . Depunerea sau lãsarea de bani și de bunuri de valoare în dulapul de vestiar pus la dispoziție de cãtre operator nu implicã nici un fel de obligații din partea Complexului cu privire la obiectele depozitate si nu are nici un fel de obligație de custodie sau pazã a bunurilor. Mai mult, este strict responsabilitatea vizitatorului sã închidã dulapul de vestiar dupã utilizare, sã verifice închiderea corespunzãtoare a acestuia și sã pãstreze cu grijã cheia.

Art.7.Administratia rãspunde pentru daunele, prejudiciile și pagubele materiale pe care le cauzeazã cu intenție sau din culpã gravã.

Art.8.Administratia nu rãspunde pentru daunele provocate vizitatorilor in cazuri de forțã majorã, de accidente sau defecțiuni din alte cauze decât vina conducerii Complexului .

Art.9. Vizitatorii care gãsesc obiecte în incintã sau în parcare le vor preda la recepție.

Art.10.Obiectele uitate dupã încheierea programului cu publicul sunt strânse și pãstrate dupã cum urmeazã:

-obiectele de valoare (inclusiv, fãrã a se limita la: telefoane, tablete, bijuterii de valoare, laptop-uri, electronice, sume de bani mai mari de 100 lei, etc) vor fi pãstrate pe durata termenului legal de 10 zile; dupã expirarea termenului legal aceste bunuri sunt predate autoritãților.

-obiectele de valoare micã vor fi pãstrate pe un termen de 6 luni dupã care vor fi donate unei asociații non profit.

Capitolul VII – Accesul restrictionat al clientilor/vizitatorilor

Art.1. In cazul în care vizitatorul nu respecta obligațiile prevãzute în prezentul regulament Administratia are dreptul de a anula legitimatia si a interzice accesul in incinta din momentul in care i se comunicã verbal de cãtre personalul Complexului faptul cã are obligația de a pãrãsi incinta, fãrã a fi necesarã vreo altã formalitate și fãrã intervenția instanțelor de judecatã. In cazul în care conducerea Complexului apreciazã cã încãlcarea obligațiilor nu este gravã, va fi suficient un avertisment.

Art.2 In cazul în care Conducerea Complexului a dispus anularea legitimatiei iar personalul a indicat faptul cã vizitatorul trebuie sa pãrãseasca incinta,acesta are obligația de a preda obiectele aparținând Complexului și de pãrãsi imediat în liniște incinta. In cazul în care nu va respecta prevederile prezentului paragraf, personalul il va conduce spre ieșire și il va preda organelor în drept (firma de pazã care acționeazã în exteriorul incintei sau poliției dupã caz). În cazul în care acesta opune rezistențã, accepta în mod expres ca personalul de pazã al Complexului sã foloseascã toate mijloacele necesare, inclusiv manipularea involuntarã a acestuia, pentru al conduce spre ieșire și al preda organelor în drept pentru infractiunile aplicabile. În aceste cazuri pentru nerespectarea obligațiilor de cãtre vizitatori nu se restituie taxa de intrare plãtitã.

Art.3.Cine intrã ilegal pe proprietatea sau în incinta Complexului, nu achitã taxa de intrare respectiv încearcã acest lucru sau utilizeazã fraudulos servicii de platã, va fi imediat evacuat din incintã iar în privința sa vor fi sesizate organele de poliție competente.

Capitolul VIII – Prevederi finale

Art. 19. Sugestii și reclamații

19.1 Pentru sugestii, cereri și reclamații ne puteți contacta la adresa contact@dreamcomplex.ro sau la telefon 0770 135 479

Art. 20 Intrarea în vigoare

20.1 Regulamentul de ordine interioarã și de utilizare a Centrului de agrement DREAMCOMPLEX a intrat în vigoare la data de 15.03.2020.

20.2 Administratorul DREAM COMPLEX isi rezerva dreptul de a introduce noi puncte in regulament, spcecificand data modificarii si afisand la vizierul de la receptie si pe site forma actualizata.

 

Proprietar: MALIPES BETAFOCUS SRL,

Administrator Centru de agrement: GIRBACIU ION

Nelămuriri? Scrie-ne un mesaj!